Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Internet Governance Forum
Greece 2022

Decentralization of Power

5 & 6 Νοεμβρίου 2022
OTE ACADEMY, ΑΘΗΝΑ

Αποκεντροποίηση της Δύναμης

Ο όρος αποκεντροποίηση αναφέρεται στη μεταφορά εξουσίας και ευθύνης για μια λειτουργία ή ένα σύστημα από μια κεντρική οντότητα σε πολλαπλές, ανεξάρτητες και χαμηλότερες στην ιεραρχία οντότητες. Στο πλαίσιο της διακυβέρνησης του Διαδικτύου, η αποκεντροποιημένη φύση του σημαίνει ότι καμία ενιαία, κεντρική αρχή δεν διέπει τη διαχείριση του Διαδικτύου, και επομένως το Διαδίκτυο ελέγχεται από πολλούς φορείς ή άτομα.

Το IGF Greece 2022 θα συγκεντρώσει αναγνωρισμένους εκπροπώπους  του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ακαδημαϊκής και τεχνικής κοινότητας και της Κοινωνίας των Πολιτών και θα αναλύσει τις πολλαπλές πτυχές του Decentralization of Power, εστιάζοντας στους τρόπους με τους οποίους οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο αναδιαμορφώνουν πτυχές της πολιτικής, της οικονομίας και της ζωής των πολιτών στο πλαίσιο αποκεντροποίησης υπαρχουσών δομών διακυβέρνησης.

Θεματικές Ενότητες

Σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα ενέργειας, οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας τοποθετούνται πιο κοντά στον τόπο κατανάλωσης και προσφέρονται από μικρούς αυτόνομους παραγωγούς. Αυτό θα φέρει την επανάσταση στον τομέα της ενέργειας και θα προσφέρει νέα μοντέλα χρηματοδότησης και λειτουργίας τέτοιων δικτύων.

Ποια είναι όμως η σχέση αυτής της εξέλιξης με το διαδίκτυο; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και οι προβληματισμοί για την αποτελεσματική χρήση της; Κεντρική ερώτηση σε αυτήν την ενότητα είναι το πώς και πότε θα δούμε αποκεντρωμένα συστήματα ενέργειας στη χώρα και στην περιοχή μας; 

Σε αυτήν την Ενότητα, οι ομιλητές και ομιλήτριες θα αναλύσουν τη σχέση ανάμεσα στο Internet, την Ενέργεια και την Αποκέντρωση, όπως επίσης και τη σχέση τους με τη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος στην Ελλάδα.

Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διακυβέρνησης του διαδικτύου και ποιος ο ρόλος του πολίτη στη σημερινή πραγματικότητα;

Με το Διαδίκτυο να είναι φύσει πολυσυμμετοχικό, η διαδικασία χάραξης πολιτικής στον τομέα αυτόν είναι επίσης πολυσυμμετοχική και πολυμερής.

Οι κοινότητες που συμμετέχουν σε αυτήν τη διαδικασία πολλές φορές καταβάλλουν προσπάθειες να επηρεάσουν τα αποτελέσματά της για συγκεκριμένους σκοπούς. Έτσι, εντείνεται η ανάγκη συμπερίληψης των πολιτών, ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια, αλλά και η αντικειμενικότητα προς το δημόσιο συμφέρον.

Κι εδώ προκύπτει ένα σημαντικό ερώτημα. Ποιο θα είναι τελικά το μέλλον της διακυβέρνησης του διαδικτύου;

Μπορεί να υπάρξει τραπεζικό σύστημα χωρίς τράπεζες ή ένα νόμισμα που η αξία του συγκαθορίζεται από αυτούς που το έχουν στα χέρια τους; Όλο και περισσότεροι χρήστες του Decentralized Finance θα σου απαντούσαν: Ναι!

Χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, τα αποκεντρωμένα χρηματοοικονομικά μοντέλα προσφερουν λειτουργίες διαφορετικές από τις παραδοσιακές, όπως οι αναλήψεις, οι αγορές και οι ιδιότητες των νομισμάτων πραγματοποιούνται από τα μέλη της κοινότητας, χωρίς μεσάζοντες. Αυτή η προσέγγιση φυσικά προσφέρει σημαντικά οφέλη, αλλά παρουσιάζει και προκλήσεις σε επίπεδο διακυβέρνησης, ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και διαφάνειας των πληροφοριών.

Οι ομιλητές και ομιλήτριές μας θα μιλήσουν για τεχνολογίες αιχμής όπως το blockchain, τα smart contracts και το Web3.0, όπως επίσης και το ερώτημα μιας μελλοντικής αποκεντρωμένης οικονομίας!

Ο καθένας μας περνά καθημερινά χρόνο σε πλατφόρμες όπως το Facebook, το LinkedIn, το Instagram. Πολλές φορές, στο δημόσιο και ιδιωτικό διάλογο προκύπτει η ερώτηση, πόση επιρροή έχουν οι χρήστες στο τι βλέπουν (ή δε βλέπουν) στις μεγάλες πλατφόρμες, και τι κάνουν οι νομοθέτες για αυτό.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, καθώς συλλέγουν και επεξεργάζονται μεγάλα ποσά δεδομένων. Τι γίνεται όμως με αυτά τα δεδομένα; Ένα ερώτημα που για την πλειοψηφία των χρηστών αποτελεί μυστήριο, ενώ κάποιες φορές προκαλεί ανησυχία ή φόβο. Πολλές προσπάθειες γίνονται σε τεχνικό και νομοθετικό επίπεδο για μια καλύτερη ρύθμιση των «μεγάλων παικτών», και για περισσότερη διαφάνεια για τους καταναλωτές.

Στο IGF Greece 2022 θα συζητήσουμε για τα μοντέλα διακυβέρνησης που εξετάζονται, τις προτεραιότητες και τις ανησυχίες των χρηστών σχετικά με τα δεδομένα τους, και τις λεπτές (ή μη) ισορροπίες στο πεδίο των «Πλατφορμών-Γιγάντων».

Γιατί να συμμετάσχω;

25 πανελ, παρουσιάσεισ και εργαστηρια

Το Internet Governance Forum Greece 2022 αποτελεί το ελληνικό συνέδριο στο πλαίσιο του διεθνούς δικτύου IGF, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο σκοπός του IGF Ελλάδας είναι να προσφέρει μια καινοτόμο πλατφόρμα με στόχο τη διεξαγωγή μιας ανοιχτής, διαφανούς και πολυμερούς συζήτησης πανω σε σύγχρονα και σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, όπως ο εκδημοκρατισμός του διαδικτύου, η νομιμότητα της χάραξης ψηφιακής πολιτικής και το μέλλον μιας κοινωνίας με γνώμονα την τεχνολογία. 

Απώτερη επιδίωξη αυτών των διαδικασιών είναι προτάσεις πολιτικής, που στη συνέχεια θα δημοσιευθούν και θα επικοινωνηθούν σε εθνικούς αλλά και διεθνείς φορείς, υπεύθυνους θεσμικά για την χάραξη πολιτικής.

20 Αναγνωρισμένοι ομιλητές και ομιλήτριες

Παρακολουθήστε συζητήσεις και παρουσιάσεις από εμπειρογνώμονες με εμπειρία και αναγνώριση στον τομέα τους να παρουσιάζουν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στο χώρο ειδίκευσής τους!

3 Ειδικά Εργαστήρια

Στο συνέδριο θα πραγματοποιηθούν και διαδραστικά εργαστήρια πάνω στο ethical hacking, το μέλλον της παγκόσμιας διαδικτυακής διακυβέρνησης και τα fake news.

Υπο την αιγιδα

Diamond sponsor

Gold Sponsors

Silver Sponsors

Strategic partner

Communication partner

Update cookies preferences