Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ENERGY AND POWER: Η Ενέργεια στα χέρια των πολιτών

Πληροφορίες

Μορφή συζήτησης

Πάνελ

Σημεία συζήτησης
Σε ένα αποκεντρωμένο σύστημα ενέργειας, οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας τοποθετούνται πιο κοντά στον τόπο κατανάλωσης και προσφέρονται από μικρούς αυτόνομους παραγωγούς. Αυτό θα φέρει την επανάσταση στον τομέα της ενέργειας και θα προσφέρει νέα μοντέλα χρηματοδότησης και λειτουργίας τέτοιων δικτύων. Ποια είναι όμως η σχέση αυτής της εξέλιξης με το διαδίκτυο; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και οι προβληματισμοί για την αποτελεσματική χρήση της; Κεντρική ερώτηση σε αυτήν την ενότητα είναι το πώς και πότε θα δούμε αποκεντρωμένα συστήματα ενέργειας στη χώρα και στην περιοχή μας; Σε αυτήν την Ενότητα, οι ομιλητές και ομιλήτριες θα αναλύσουν τη σχέση ανάμεσα στο Internet, την Ενέργεια και την Αποκέντρωση, όπως επίσης και τη σχέση τους με τη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος στην Ελλάδα.

Ομιλητές και Ομιλήτριες

  • Γιάννης Μανιάτης, Ακαδημαϊκή Κοινότητα | Καθηγητής, Πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
  • Μάγια Ανδρέου, Τεχνική Κοινότητα | Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΕΜΠ) με ειδικότητα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  • Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, Κοινωνία των Πολιτών| Πρόεδρος, Ενεργειακή Κοινότητα Minoan Energy

Περισσότεροι ομιλητές θα ανακοινωθούν σύντομα!

Συντονίζει ο κ. Στέλιος Καββαδίας.

Βιογραφικά ομιλητών και ομιλητριών

Update cookies preferences