Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

THE POWER OF POLICY MAKING: Διακυβέρνηση του διαδικτύου, Lobbying & φωνή του πολίτη στα αναδυόμενα μοντέλα διακυβέρνησης

Πληροφορίες

Μορφή συζήτησης

Πάνελ

Σημεία συζήτησης

Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της διακυβέρνησης του διαδικτύου και ποιος ο ρόλος του πολίτη στη σημερινή πραγματικότητα;

Με το Διαδίκτυο να είναι φύσει πολυσυμμετοχικό, η διαδικασία χάραξης πολιτικής στον τομέα αυτόν είναι επίσης πολυσυμμετοχική και πολυμερής.

Οι κοινότητες που συμμετέχουν σε αυτήν τη διαδικασία πολλές φορές καταβάλλουν προσπάθειες να επηρεάσουν τα αποτελέσματά της για συγκεκριμένους σκοπούς. Έτσι, εντείνεται η ανάγκη συμπερίληψης των πολιτών, ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια, αλλά και η αντικειμενικότητα προς το δημόσιο συμφέρον.

Κι εδώ προκύπτει ένα σημαντικό ερώτημα. Ποιο θα είναι τελικά το μέλλον της διακυβέρνησης του διαδικτύου;

Ομιλητές και Ομιλήτριες

  • Κατερίνα Παπανικολάου, Ιδιωτικός Τομέας | Δικηγόρος
  • Ελπίδα Βαμβακά, Κοινωνία των Πολιτών | Πρόεδρος Homo Digitalis
  • Ευγενία Σιαπέρα, Ακαδημαϊκή Κοινότητα | Καθηγήτρια Σπουδών Πληροφορίας και Επικοινωνίας και πρόεδρος της Σχολής ICS στο University College Dublin
  • Πρόδρομος Τσιαβός, Τεχνική Κοινότητα | Διευθυντής Ψηφιακής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Ιδρύματος Ωνάση

Συντονίζει ο κ. Βασίλειος Βασιλόπουλος.

Βιογραφικά ομιλητών και ομιλητριών

Update cookies preferences